Info Club van 50

De Club van 50 probeert zoveel mogelijk geld te genereren, om daarmee allerlei activiteiten en
projecten, die absoluut noodzakelijk zijn voor zv Libertas, te kunnen ondersteunen.
Wij hopen hierdoor de sfeer en het plezier om te voetballen bij zv Libertas te bevorderen, waardoor
nog meer mensen positief verbonden zijn met onze bijzondere vereniging.

Wat zijn de uitgangspunten van de Club van 50?
Het binnengekomen geld wordt besteed aan projecten en initiatieven waarvan ieder lid profiteert.
Kortom, de financiën zullen niet worden besteed om alleen het prestatievoetbal binnen de club te
bevorderen.

Wat houdt de financiële bijdrage in bij de Club van 50?
Iedereen die lid wil worden, betaalt een bedrag van € 50,- en is dan gedurende één kalenderjaar lid
van de Club van 50.

Wat kan een lid terugverwachten van de Club van 50?
De belangrijkste reden om lid te worden van de Club van 50 is natuurlijk om zv Libertas te
ondersteunen in haar initiatieven.
De namen van alle leden zullen worden vermeld op onze website van zv Libertas, zodat iedereen kan
zien wie onze vereniging op deze manier ondersteunt.
Ook wordt er eens per jaar een gezellige avond/activiteit georganiseerd, om daarmee de onderlinge
samenhang onder de leden van de Club van 50 te bevorderen en ook om het ledenbestand te
vergroten.

Hoe kan men lid worden van de Club van 50?
Iedereen kan lid worden door het inschrijfformulier in te vullen. Men wordt lid voor één
kalenderjaar en dit wordt automatisch verlengd, als het lidmaatschap niet schriftelijk wordt
beëindigd. Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden

Informatie
Voor meer informatie en ingevulde formulieren kunt u mailen naar penningmeester@zvlibertas.nl.