Lid worden!

zv Libertas is de eerste en tot nu enige zaalvoetbalvereniging in Dantumadiel.

Wil je als team of speler voetballen bij zv Libertas dan kun je via secretaris@zvlibertas.nl  je belangstelling tonen.

Vergeet niet je gegevens te vermelden, evenals de geschiedenis van clubs waar het team of jij als speler in het verleden hebt gespeeld. Zowel heren als vrouwen zijn vanaf 15 jaar bij ons van harte welkom.

De contributie per seizoen (van 1 juli tot en met 30 juni) bedraagt € 90,=

 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar (30 juni van ieder jaar) met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging redelijkerwijs niet verwacht kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Een opzegging in strijd met het bovengenoemde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd.